Weź udział w cyklu praktycznych seminariów poświęconych inwestowaniu na giełdzie!

Myślisz że inwestowanie na giełdzie wymaga ogromnej ilości czasu spędzonego nad raportami spółek i analizą wykresów cenowych? Jednocześnie słyszałeś o trwającej hossie i zastanawiasz się czy to dobry moment wejścia na rynek? Jeśli tak – zarezerwuj miejsce dla siebie na szkolenie w swoim mieście już dziś. „Hossa po godzinach” to cykl edukacyjny, który pokazuje, że skuteczne inwestowanie polega przede wszystkim na dostosowaniu strategii do możliwości potencjalnego inwestora – przede wszystkim jego umiejętności i czasu, który może on poświęcić na ten cel. Jednak dzięki różnorodności dostępnych instrumentów i metod analizy rynku, giełda jest dostępna niemal dla każdego.

Program seminarium Hossa po godzinach
LUBLIN, 23 maja 2017
Hotel Mercure
al. Racławickie 12, sala LUBELSKA
17:00 – 17:45
Wykorzystaj hossę! Jak zacząć, jakie instrumenty wybrać?
Prowadzący: Bogdan Kornacki, GPW
17:45 – 18:45
Jak kupować spółki w hossie? Kiedy zacząć sprzedawać?
Prowadzący: Sebastian Zadora, DM BOŚ
18:45 – 19:00
Przerwa
19:00 – 19:45
Zdobądź przewagę – poznaj emocje inwestora giełdowego
Prowadzący: Mateusz Madej, DM BOŚ
Zapisz się
Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe użytkownika Serwisu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z dostępem do zawartości Serwisu, promocji (marketingu) produktów i usług DM BOŚ S.A. i podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. Administratorem danych osobowych jest DM BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwia uzyskanie dostępu do zawartości Serwisu. więcej

Opis szkoleń
Oferta specjalna prowadzenia rachunku

Organizatorem szkoleń jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., który dla uczestników szkoleń przygotował specjalną ofertę prowadzenia giełdowego konta maklerskiego:

Jak skorzystać z promocji?

Jeśli nie masz rachunku w DM BOŚ – zarejestruj się za pomocą tego linku:

OTWÓRZ KONTO

Jeśli masz już rachunek DM BOŚ – na szkoleniu otrzymasz kod uprawniający do udziału w promocji.

Regulamin promocji. W przypadku pytań napisz do nas na sales@bossa.pl lub zadzwoń (22) 50 43 260.

Partnerami wydarzenia są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Fundacja GPW

Prelegenci

Filip Duszczyk, GPW Filip Duszczyk – Dział Rozwoju Rynku, GPW
Absolwent wydziału ekonomii na University of Chicago. Od 1998 roku związany z rynkami opcji na chicagowskich giełdach. Pracował jako animator opcji na indeks S&P 500 na parkietach Chicago Board Options Exchange i Chicago Mercantile Exchange oraz kontraktów terminowych na indeks Dow Jones na Chicago Board of Trade. Absolwent Executive MBA na SGH w Warszawie. W 2014 roku dołączył do Zespołu Wdrożeń Produktowych GPW. Autor wielu publikacji na temat wykorzystania opcji giełdowych w procesie inwestowania. Prelegent podczas licznych szkoleń, a także konferencji naukowych i branżowych w Polsce. Prywatnie pasjonat futbolu amerykańskiego, jako trener i zawodnik drużyny Warsaw Sharks.

Bogdan Kornacki, GPW Bogdan Kornacki – Dział Rozwoju Rynku, GPW
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, makler papierów wartościowych (licencja nr 180). Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich na stanowiskach związanych z inwestycjami własnymi, pełnił funkcję animatora oraz nadzorował działalność animatorów. Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Instrumentów Pochodnych, a następnie w Dziale Rozwoju Rynku w zespole odpowiedzialnym za produkty strukturyzowane, ETFy i finansowe instrumenty pochodne. Członek komisji rewizyjnej ZMiD (wcześniej również członek zarządu ZMiD). Posiada wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca i szkoleniowiec w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych, kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz pracowników domów maklerskich.

Marcin Gruba, GPW Marcin Gruba – Dział Rozwoju Rynku, GPW
Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie i uczestnik programu Chartered Financial Analyst (CFA). Z rynkiem kapitałowym związany od 10 lat. Karierę rozpoczynał w warszawskim biurze brytyjskiej firmie OSTC gdzie zajmował się handlem na rachunek własny kontraktami terminowymi na stopę procentową, towary, obligacje i indeksy na giełdach w Londynie (Liffe), Chicago (CME) i Frankfurcie (EUREX). Od 2013 roku związany ze spółką Title Trading USA gdzie współtworzył linię biznesową „futures” w USA, Azji i w Polsce. Od 2015 pracuje w Dziale Rozwoju Rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakub Ciepiela, Dom Maklerski BOŚ Jakub Ciepiela – Dom Maklerski BOŚ
Zawodowo związany z rynkami finansowymi od 2010 r. Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału w Domu Maklerskim BOŚ S.A.  z którym związany jest od 2014 roku. Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych gdzie pełnił rolę przewodniczącego oddziału. W spółkach giełdowych pełnił obowiązki przewodniczącego i członka rad nadzorczych m.in. CDE S.A., MEW S.A., czy Internet Works S.A. Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania metod analizy technicznej w handlu. Uczestnik wielu konferencji o tematyce finansowej m.in. WallStreet, Profesjonalny Inwestor, FxCuffs. Aktywny inwestor od 2008 roku.

Sebastian Zadora, Dom Maklerski BOŚ Sebastian Zadora – Dom Maklerski BOŚ
Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria komputerowa. Od 2005 roku związany zawodowo z rynkami finansowymi. Pracował jako menedżer produktów skarbu w Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup), w Banku BPH jak również w biurach maklerskich zajmujących się obsługą transakcji zarówno na giełdach jaki i rynku pozagiełdowym (OTC). Od 2009 roku dyrektor w Domu Maklerskim BOŚ, gdzie odpowiedzialny jest m. in. za promocję oferty oraz działalność edukacyjną biura. Aktywny inwestor, obecny także na rynku GPW.

Mateusz Madej, Dom Maklerski BOŚ Mateusz Madej – Dom Maklerski BOŚ
Specjalista w DM BOŚ. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Psychologia w zarządzaniu. Pasjonat finansów behawioralnych, zgłębiający tematykę podejmowania decyzji przez inwestorów. Aktywny uczestnik rynków kapitałowych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-promocyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM), z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do poprawności bądź kompletności zawartych w nim informacji. Wszelkie informacje, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale oraz wygłoszone w trakcie szkolenia stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autorów na moment ich przekazania. Niniejszy materiał, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentów finansowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. DM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale oraz przekazane w trakcie szkolenia, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się w materiale i przekazanych w trakcie szkolenia ponosi wyłącznie Inwestor. Inwestor zawsze musi się liczyć z ryzykiem poniesienia straty.